Et online forløb specifikt til dig, som ønsker den bedst mulige overgang tilbage til dit arbejdsliv efter stress.

Kursusforløbet henvender sig til dig, der:

 • Er sygemeldt med stress og som savner mere konkret rådgivning og redskaber til hvordan du slipper helt af med din stress.
 • Er utålmodig og synes, at det tager ALT for lang tid at få det bedre.
 • Ønsker at lave nogle forandringer så du får en bedre hverdag end før din sygemelding.
 • Er bekymret for om du nogensinde får det rigtig godt igen eller for at du får et tilbagefald når du starter i arbejde.
 • Gerne vil lære hvordan du forebygger at blive ramt af stress igen.
 • Har svært ved at overskue, hvordan du bedst muligt griber din opstart i arbejde an.
Stress

Du får direkte adgang til online forløbet. og kan tage det i dit eget tempo, hvornår og hvor du vil.

Igennem mere end 6 timers undervisning lærer du, hvad du skal gøre – skridt for skridt – for at komme bedst muligt igennem den sidste fase af din sygemelding med stress, hvordan du får lavet de justeringer og omprioriteringer du har brug for, samt taklet overgangen til dit arbejdsliv bedst muligt.

OBS - Der er lukket for salget af kurset med direkte adgang i denne omgang.

Mandag den 23. oktober 2017 starter kurset op som et hold forløb.

Læs mere her om kurset som hold forløb

Du får adgang til alt dette med det samme:

 • 3 undervisningsmoduler der er fulde af viden, brugbare værktøjer og øvelser. Hvert modul varer 60-70 minutter.
 • Optagelser af Q&A calls med spørgsmål og svar til øvelser og indhold på de 3 undervisningsmoduler. Her kan du lytte til spørgsmål til selve kursets moduler som tidligere deltagere har stillet, samt de svar jeg har givet dem.
 • Tjeklister og arbejdsark til hvert undervisningsmodul.
 • Over 5 timers ekstra materiale i form af bonusinterviews og ekstra øvelser.
 • Adgang til hemmelig Facebook-gruppe kun for deltagere på online forløbet.
 • Fri adgang til alt kursusmaterialet fremadrettet.

* Se en uddybende beskrivelse af indholdet i kurset længere nede på siden.

* 100% tilfredshedsgaranti – hvis du ikke oplever at forløbet har levet op til dine forventninger eller hvis du ikke har fået de resultater ud af det som du ønsker, vil jeg med glæde refundere det du har betalt for forløbet. Læs mere om tilfredshedsgarantien længere nede.

* Læs ofte stillede spørgsmål til kurset længst nede på siden.

Stress

Hvem står bag?

Online forløbet er skabt af stressrådgiver og coach Stine Lundgaard, der har særligt fokus på at hjælpe stressramte. Hun har gennem de sidste 5 år hjulpet mennesker med at komme fri af stress, og har især erfaring med at rådgive sygemeldte med stress, både undervejs i en sygemelding og med at takle overgangen tilbage til at arbejde og genfinde et overskud igen.

Online forløbet er blevet til på baggrund af Stines erfaring med flere hundrede individuelle stressforløb, spørgeskemaundersøgelser samt faglige viden om stress. Som deltager i forløbet får du derfor en lang række af gennemprøvede, enkle og brugbare værktøjer, der virker når du implementerer dem i din dagligdag.

Salget af kurset er lukket i denne omgang.

Kurset kører som et hold forløb med start mandag den 23. oktober 2017

Kurset indeholder:

 • Modul 1: Din stress-værktøjskasse
 • Optagelse af tidligere Q&A call til modul 1
 • Modul 2: Bag om årsagerne til din stress
 • Optagelse af tidligere Q&A call til modul 2
 • Modul 3: Livet efter stress
 • Optagelse af tidligere Q&A call til modul 3

Du får også adgang til over 5 timers bonusmateriale:

Her får du optagelser af 3 ekstra Q&A calls med en hel masse spørgsmål fra tidligere kursusdeltagere og mine svar på deres spørgsmål om problematikker om det at være ramt af alvorlig stress.

I denne lydfil giver jeg dig et overblik over de forskellige parter der er involveret i din sygemelding. Jeg hjælper dig også med hvordan du kan forberede dig sådan, at dit samarbejde med de forskellige parter forløber bedst muligt for dig. De forskellige parter jeg gennemgår, er: 1) Din praktiserende læge, 2) Din arbejdsgiver – hvis du har sådan én, 3) Evt. din fagforening, 4) Din sagsbehandler på jobcentret, 5) Evt. din psykolog/stresscoach el.lign.

Vibeke fortæller hvad Qigong er og hvordan du kan bruge det som et meget virkningsfuldt værktøj til at reducere stress. Du får samtidig, som ekstra bonus, 4 af Vibekes enkle qigong øvelser til at reducere stress som video eller lydfil. Læs mere om Vibeke her.

Christina Bendix fortæller om, hvilken type kost, der er god til at reducere og forebygge stress. Hun fortæller også om hvorfor mange ofte oplever at blive mere sultne på grund af stress, og f.eks. tager på, især på maven. Og hvordan du kan begynde – i små skridt –  at indføre nye stress-reducerende kostvaner. Læs mere om Christina her.

Du får bl.a. indsigt i hvordan du bliver mere afklaret med, hvad du vil arbejdsmæssigt, og hvilke overvejelser du med fordel kan gøre dig, før du laver en forandring i dit arbejdsliv. Hun fortæller også om hvordan du helt konkret griber det an at lave et jobskifte, samt hvilke faldgruber du skal være særligt opmærksom på i den forbindelse. Læs mere om Pia her.

Anne deltog i et stresscoachingforløb hos Stine i 2014. Hun fortæller om sin vej ud af et stresskollaps og hvad der skulle til, for hende, for at blive stressfri. Hun fortæller også om, hvordan hun har lagt sit arbejds- og familieliv om, og hvilke nye prioriteter hun har fået i sit liv i dag, modsat tidligere.

Alt bonus-materiale er optaget som mp3/audio/lydfil.

Sygemeldt med stress. kom videre

Hvordan foregår forløbet rent praktisk?

Alle undervisningsmodulerne og Q&A-calls i forløbet foregår online. Det vil sige at du lytter til undervisningsmodulerne og Q&A-calls hjemme hos dig selv fra din computer, din Ipad, Iphone eller bærbare.

Alt kursusmaterialet frigives med det samme du tilmelder dig.

For at få mest muligt ud af kursusforløbet, anbefaler jeg at du tager et modul ad gangen, gerne med 1-2 ugers mellemrum mellem hvert modul. På den måde har du tid til at lave alle øvelserne samt evt. lytte til Q&A call’et der hører til modulet, inden du går videre til det næste modul.

Stress

Hvad er fordelen ved et online forløb?

Du kan blive derhjemme i dine egne trygge omgivelser og lytte til modulerne når det passer bedst for dig.

Du kan deltage lige meget hvor i landet (eller udlandet) du befinder dig, og behøver ikke bruge tid og kræfter på transport.

Du behøver ikke at skulle forholde dig til indtryk fra andre mennesker.

Prisen for forløbet er markant lavere end et individuelt forløb hos en stressrådgiver/stresscoach.

Online forløbet er ISÆR til dig, der:

 • Har været sygemeldt med stress et stykke tid, og føler dig klar til at sætte mere handling på for at hjælpe din bedringsproces yderligere på vej.
 • Savner konkrete, brugbare råd og værktøjer om hvordan du vender sikkert og godt tilbage til dit arbejdsliv uden at trække din sygemelding i langdrag.
 • Tidligere har deltaget i et individuelt forløb hos en psykolog eller stresscoach, og synes du mangler ”det sidste” før du er klar til at vende tilbage på arbejdsmarkedet.
 • Oplever en vis bedring i dine stress-symptomer, men alligevel ikke rigtigt formår at få skovlen under din stress.
 • Har overskud til og mod på at arbejde med et kursusmateriale på egen hånd.

Online forløbet egner sig IKKE for dig, som:

 • Lige er blevet sygemeldt med stress og som føler dig overvældet og ude af stand til pt. at gøre noget aktivt for at bedre din tilstand.
 • Oplever stor rastløshed og uro i kroppen, eller er så udmattet at du ikke kan overskue helt dagligdags aktiviteter som f.eks. at købe ind, lave mad eller hente børn.
 • Er stress-kollapset / har fået et stress-sammenbrud. Dette kræver først og fremmest akut, individuel hjælp. Når du er kommet længere i din bedrings-proces, vil dette forløb måske være relevant for dig.
 • Lider af depression, angst, PTSD eller andre psykiske lidelser.
 • Ønsker et quick fix/hurtig løsning på din stress problematik.
 • Ikke har overskud og/eller tid til at omsætte undervisning til handling. Kurset indeholder konkrete øvelser og redskaber, der KUN virker når du bruger dem i praksis.

Dorthe Oxgren: Stine fik mig til at forstå, hvad stress er, og hvordan man slipper af med stress igen!

Tak for et meget udbytterigt online stressforløb. Jeg har hele vejen igennem haft tillid til Stine, til trods for at jeg aldrig har mødt hende face to face. Jeg har ikke været i tvivl om, at hun har en dybtgående indsigt i, hvad stress er, ved hvordan vi havner i stress, og hvad der skal til for at komme ud af stressen igen.

Stine har en eminent evne til at forklare hvad stress er, meget enkelt og tydeligt, hvilket betyder, man føler sig mødt og forstået. For mit vedkommende for første gang i mit sygdomsforløb.

Ved at deltage i online forløbet har jeg fået en større bevidsthed om, hvordan mit nervesystem fungerer, og hvordan det påvirker min nattesøvn og velbefindende i øvrigt. Det jeg især godt kunne lide ved forløbet var undervisningsmodulerne, samt at arbejde med selve øvelserne fra undervisningen. Undervisningsmodulerne kommer godt omkring de mange elementer i et stressforløb, og dér følte jeg mig virkelig mødt.

Det har også haft stor betydning for mig, at Stine rent faktisk ved en masse om stress. Der er så mange myter og misforståelser om, hvad man skal og ikke skal, hvad der er godt og ikke er godt. Og man kan nemt føle sig meget alene med alle sine underlige symptomer. Det var så dejligt at mærke, hun ved, hvad hun taler om, og at blive forstået.

Jeg har allerede anbefalet forløbet til andre. Det er min oplevelse at læger og psykologer har en helt anden tilgang til stress. Stine er meget hands on, hun kommer med konkrete råd og kan berolige.

Dorthe Oxgren, Journalist

Salget af kurset er lukket i denne omgang.

Kurset kører som et hold forløb med start mandag den 23. oktober 2017

Hvad indeholder online forløbet “Sygemeldt med stress – kom videre” helt præcist?

Kursus forløbet har 3 undervisningsmoduler. Herunder kan du læse hvad de forskellige undervisningsmoduler indeholder helt konkret:

★ Hvordan du skaber et stress-mindset, der hjælper dig med at holde dig stressfri her & nu og på den længere bane.

★ At sætte realistiske forventninger til dig selv, din familie og din arbejdsplads undervejs i din sygemelding. Du lærer hvad der er normale reaktioner og behov når man er sygemeldt med stress. Og hvad du skal sørge for at få meldt ud til din arbejdsplads, din familie og din omgangskreds.

★ Hvad du skal gøre fra A-Z for at forbedre din søvnkvalitet. Din søvn er noget af det vigtigste at have på plads for at kunne genvinde dit overskud, og den skal være blevet mærkbart bedre før du genoptager dit arbejde.

★ 2 effektive værktøjer til at sænke (og forebygge) stress. Du lærer hvordan du – på en overskuelig måde – bliver mere opmærksom på dine stress symptomer og hvad du skal gøre for at sænke dem yderligere.

★ Hvordan du får lavet en struktur i løbet af din dag, der giver mening for dig, så du undgår at føle at tiden ”bare går” uden at du bruger den optimalt.

★ En øvelse i, hvordan du bedst bruger din energi, så du ikke overforbruger af din energi og derved kommer til at trække din sygemelding i langdrag.

★ Hvad det vil sige at have arbejdsrelateret stress, og hvorfor det aldrig KUN er din skyld.

★ Hvordan du kommer i gang med – på en overskuelig måde – at forandre de årsager til stress som du har indflydelse på. OG hvad du gør med de årsager til stress, som du ikke kan forandre (lige nu).

★ Hvordan du håndterer dårlig samvittighed og skyldfølelse overfor din arbejdsplads og familie – noget som ellers kan være med til at fastholde dig i stress.

★ På hvilke måder du er medskaber af din stress situation, og hvad du kan gøre for at ændre det.

★ Hvordan personlige egenskaber som f.eks. “langsom, tålmodig, doven, svag og egoistisk” kan være en hjælp til at reducere og forebygge stress. Du lærer også hvordan du kan tage disse sider af din personlighed mere til dig og begynde at bruge dem mere i din dagligdag.

★ Hvad du kan gøre for at håndtere negative tanker & følelser konstruktivt, og derved sænke stress.

★ Hvordan du håndterer frygt for, at det du har været igennem kommer til at ske igen. Vi arbejder med, hvordan du undgår at skabe yderligere stress inden i dig, hver gang du tænker på din fortid eller din fremtid.

★ Hvilke livsværdier, der er vigtige for dig nu, og hvordan du efterlever dem i din hverdag.

★ Hvilke nye prioriteter og justeringer du har brug for at lave, så du får en bedre hverdag end før du blev sygemeldt.

★ Hvordan du ved om og hvornår du er klar til at starte i arbejde igen.

★ Hvad du kan forvente og IKKE forvente af dig selv i forbindelse med din opstart i arbejde.

★ Hvordan du skridt for skridt skal gribe det an med at starte i arbejde efter stress, både i forhold til arbejdsopgaver, arbejdstid og kommunikation med din leder.

★ Hvad du kan gøre og skal tage højde for, hvis din arbejdsgiver IKKE er lydhør overfor dine behov og ønsker i forbindelse med at genoptage dit arbejde.

★ Hvordan du fortsat integrerer og fastholder dine nye stress-reducerende vaner, prioriteter og værktøjer fremadrettet.

★ Hvad du skal være særligt opmærksom på hvis du er ledig, og hvorfor det adskiller sig fra at skulle tilbage på en kendt arbejdsplads.

★ Hvad du kan gøre, hvis du bærer på sorg, vrede eller afmagt i kølvandet på at være blevet opsagt undervejs i din sygemelding.

Nina Haslund: Kursus forløbet har gjort mig fri af stress.

Det første jeg oplevede da jeg startede på forløbet var, hvor utrolig informativt det er. Stine giver en meget grundig gennemgang af mekanismer, symptomer og teori omhandlende stress, på en letforståelig og genkendelig måde.

Allerede i første modul fik jeg et væld af aha-oplevelser og havde en følelse af, at Stine talte direkte til og om mig og min situation. Selv om Stine i virkeligheden talte til et helt hold af kursister og gennem en skærm, var jeg ikke på noget tidspunkt i tvivl om hendes nærvær og støtte.

Til hvert undervisningsmodul hører gode og gennemarbejdede øvelser. Øvelserne falder så fint i tråd med undervisningen og den udvikling man gennemgår som sygemeldt med stress.

Det er et meget grundigt forløb, der giver bonus allerede ved gennemlytning af første undervisningsmodul. Jeg er imponeret over hvor meget viden og indsigt Stine faktisk formåede at få ind i mit stressramte hovede på så kort tid. Vel at mærke anvendelig viden. Samtidig er det tydeligt at forløbet er gennemarbejdet og bygger på en masse erfaring omkring stress, sygemelding og arbejds-opstart.

I forløbet følte jeg mig for første gang i min sygemelding holdt i hånden, set og imødekommet på en fagligt kompetent, og samtidig kærlig og omsorgsfuld måde. Og dét uden at jeg på noget tidspunkt følte mig sygeliggjort - hvilket de fleste andre instanser på min vej har formået at gøre i en eller anden grad.

Her efter at jeg har gennemført forløbet ved jeg, hvad jeg skal gøre, hvis jeg får stress-symptomer igen. Og jeg ved hvilke symptomer jeg skal reagere på, og hvilke der er okay. Jeg arbejder stadig med eftervirkningerne af min sygemelding med stress, og med hvordan jeg fremadrettet skal prioritere at være tro mod mig selv, for ikke at ende samme sted.

Nina Haslund, Jordemoder

Ofte stillede spørgsmål om kursus forløbet:

Det vil afhænge af, hvor hårdt du er ramt af stress. Som udgangspunkt er det IKKE når du lige er blevet sygemeldt. Her vil det være bedst at gå i et individuelt forløb hos en psykolog eller stresscoach. Så længe du oplever stor uro og rastløshed eller udmattelse og ikke kan overskue ret meget, er det for tidligt at deltage i dette forløb.

Det bedste tidspunkt er når du er midtvejs eller i slutningen af din sygemelding. Dvs. at du oplever at have fået bugt med de værste stress-symptomer og er begyndt at opleve mere ro i dit system. Du vil også mærke et begyndende mod på, at nu skal der til at ske lidt mere, således at du rykker dig nærmere din raskmelding.

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte mig på mail@stinelundgaard.com eller mobil: 2536 1280 så kan jeg hjælpe dig med at afklare om du er klar til at deltage i forløbet.

Det giver god mening at deltage, hvis:

Du endnu ikke helt har fået skovlen under dine stress-symptomer.
Du er nervøs for at få et tilbagefald i stress, og gerne vil forebygge at det sker.
Du oplever at det er svært at være delvist tilbage i arbejde og har brug for mere støtte omkring det.

Hvis du lige er startet i et forløb hos en psykolog, vil det oftest være en god idé udelukkende at koncentrere dig om det. Så kan du altid, når du er lidt længere i din bedringsproces, gøre brug af dette forløb, hvis du mangler noget ekstra støtte og værktøjer.

Undervisningsmodulerne er fulde af viden, opgaver, øvelser og værktøjer, som tager tid at implementere. Du skal som minimum afsætte en time til gennemlytning af hvert modul, samt regne med minimum 2-3 timers hjemmearbejde pr. undervisnings-modul.

Det er min erfaring at et onlineforløb kan give lige så stor værdi som et kursus der foregår face-2-face.

For at det skal give dig værdi, kræver det at du har overskud og “selvdisciplin” til at få lytte til undervisningen og sætte handling bag de indsigter du får undervejs.

Mange stressramte fortæller, at det giver mere ro og fokus at deltage i et online forløb fordi de skal forholde sig til færre indtryk. Man kan i stedet sidde i sine egne, rolige og trygge omgivelser, og behøver ikke bruge energi på at skulle ”ud i verden” med transportmidler.

Og så kan du selv passe det ind tidsmæssigt, hvornår du lytter til undervisningen. Du kan pause, spole tilbage og genhøre lige så meget du har brug for.

Det eneste du har brug for er en internetforbindelse + en computer eller smartphone, hvorfra du kan lytte til modulerne.

Jeg vil anbefale at du printer arbejdsarkene ud til hvert undervisningsmodul og sætte dem i en mappe.

Det er også en god idé at købe en notesbog til noter du tager undervejs i undervisningen.

Ja, det kan du godt. Én tilmelding gælder kun for 1 medarbejders adgang til materialet. Du kan altså ikke købe adgang til 1 kursus og bruge det til flere af dine medarbejdere.

Kontakt mig endelig, hvis din arbejdsgiver ønsker at betale for kurset, eller hvis du som leder eller virksomhedsejer ønsker at købe kurset til en eller flere medarbejdere i din virksomhed/organisation, og har spørgsmål til dette.

Ved køb af et online produkt, hvor materialet leveres øjeblikket, er der ikke 14 dages fortrydelsesret ihht. købeloven.

Rate betaling er ligeledes bindende på samme vilkår,

Stress

100% tilfredshedsgaranti.

Jeg har stor respekt for mennesker, der investerer i deres helbred og er villig til at gøre en oprigtig indsats for at skabe positive forandringer i deres liv. Derfor er jeg på ingen måde interesseret i at modtage penge fra en utilfreds kunde. Det er mit helt oprigtige ønske at hjælpe dig med at komme nærmere en raskmelding.

Derfor tilbyder jeg dig 100% tilfredshedsgaranti i op til 8 uger efter at du har købt forløbet. Hvis du ikke har oplevet nogen som helst resultater (efter at du har lyttet til alle undervisningsmoduler, har lyttet til alle Q&A calls, har arbejdet med alle øvelser i kurset, og udfyldt arbejdsarkene, samt lyttet til bonus-interviews), så vil jeg med glæde refundere din investering. Det eneste du skal gøre er at sende mig en kopi af dine udfyldte arbejdsark.

Hvad siger tidligere deltagere?

 

Anonym: Jeg har virkelig følt, at Stine kendte til det, jeg oplever.

Online forløbet har givet mig mange gode tips, mentale billeder, huskeregler og øvelser som jeg bruger dagligt, og som hjælper mig til at huske at passe på mig selv og lytte til min krop. Jeg har i det hele taget lært mange konkrete ting om at håndtere stress, og samtidig fået en forståelse af, hvad der skete for mig da jeg blev syg af stress.

Jeg har fået et langt større udbytte af Stines online kursus end af besøg hos læge/psykolog. Og så er det helt fantastisk med de konkrete øvelser og tips til hverdagen med stress.

Anonym,

Anonym: Jeg har læst flere bøger om stress men fået mest ud af Stines informationer.

At forløbet er online kan måske skræmme nogen. Men jeg vil sige, at det har været meget let at følge det, så jeg håber virkelig ikke at det vil holde nogen tilbage fra at tilmelde sig det.

Forløbet har givet mig konkrete redskaber at arbejde med, og så har jeg erkendt, at det at blive stressfri er en lang proces. Jeg presser ikke helt så meget på mere for, at jeg hurtigt skal være rask, idet jeg nu bedre forstår hvorfor det tager tid. Jeg har virkelig erkendt, at hele processen tager tid.

Jeg har samtidig fået en udvidet viden om stress, og jeg har lært mig selv bedre at kende samt fået redskaber til ”at takle mig selv“ fremover.

Anonym, Læge

Lisbeth: Det er rigtig godt, at forløbet var tilgængeligt med det samme jeg tilmeldte mig, så havde jeg noget at gå i gang med.

Da jeg tilmeldte mig online kurset, var jeg usikker på om jeg var for langt i min tilbagevenden på mit arbejde til at få noget ud af kurset. Men jeg ville gerne prøve det af og prisen var overkommelig så derfor tilmeldte jeg mig.

Undervisningsmodulerne var meget informative og Stine har en behagelig stemme.

Ud over undervisningsmodulerne, er bonus-interviewne super gode fordi de dækker andre aspekter i livet, der har betydning for at undgå stress, f.eks. om kost, motion, søvn og Qigong samt eksempler på andres stress forløb.

Jeg synes online kurset udfylder et behov ud over de råd, der findes gratis på nettet OG som samtidig ikke er et individuelt coaching forløb som mange ikke har mulighed for at købe med mindre de har en arbejdsgiver, der vil betale.

Tina: Når man er ramt af stress, så kan det virke uoverskueligt at skulle ud ad døren.

Fordi dette forløb udelukkende foregår online, kan man sidde for sig selv, og har god tid til at arbejde med de forskellige øvelser, og kan vende tilbage til dem igen og igen, hvis man har brug for det.

Før jeg tilmeldte mig online forløbet, var jeg usikker på, hvorvidt det ville kunne hjælpe mig. Og om jeg kunne overskue at følge det og lave øvelserne. Nu hvor jeg har gennemført det, har jeg et meget klart billede af mine stress symptomer, og jeg er begyndt at tage tingene meget mere afslappet.

Ved at gennemgå øvelserne i forløbet er jeg blevet i stand til at gøre tingene langsomt, slappe mere af og lave ting, jeg nyder. Jeg har samtidig fået fokus på at prioritere benhårdt, hvordan jeg bruger min tid. Jeg er mor til to små børn, og da jeg samtidig har et nyt arbejde, så er der kun få timer i døgnet, hvor jeg ’selv kan bestemme’.

Tina,

Når du har gennemgået hele online forløbet har du:

 • Grundlæggende viden om hvad stress er, hvordan stress udvikler sig og påvirker din krop og hjerne.
 • En lang række konkrete og brugbare værktøjer og øvelser til at reducere og forebygge stress som du kan plukke af alt efter det du har brug for.
 • En realistisk forventning til hvor lang tid du kan forvente det ca. tager at få det bedre, OG hvad du kan gøre for at reducere stress symptomer som f.eks. dårlig søvn, at have let til tårer, manglende socialt overskud og hukommelsesbesvær.
 • En tydelig forståelse af hvor stress kommer fra i dit liv og hvor længe du egentligt har været stresset.
 • Viden om præcis hvordan du takler overgangen fra at være sygemeldt til at genoptage dit arbejdsliv helt eller delvist.
 • Redskaber til at forebygge at du får et tilbagefald i stress.

Kom bedst muligt igennem en stress sygemelding.

Gør som mere end 4.000 stressramte, og lær hvordan i mit minikursus.