Sygemeldt med stress, kom videre

Et online kursus specifikt til dig, som ønsker den bedst mulige overgang tilbage til dit arbejdsliv efter stress.

★ Er du sygemeldt med stress og savner du mere konkret rådgivning og redskaber til hvordan du slipper helt af med din stress?

★ Er du utålmodig og synes, at det tager ALT for lang tid at få det bedre?

★ Ønsker du at lave nogle forandringer i dine prioriteter og din måde at gribe dit arbejds- og privatliv an på, så du får en bedre hverdag end før din sygemelding?

★ Er du bange for om du nogensinde får det rigtig godt igen eller for at du får et tilbagefald når du starter i arbejde?

★ Har du svært ved at overskue, hvordan du bedst muligt griber din opstart i arbejde an?

★ Vil du lære hvordan du forebygger at blive ramt af stress igen?


Her har du mulighed for at få direkte adgang til et online kursus med et specifikt fokus på overgangen fra at være sygemeldt på fuld tid til at blive gradvist rask igen.

Du får adgang til hele kurset med det samme når du tilmelder dig, og kan derefter tage det i dit eget tempo.

Når du har været sygemeldt med stress har du allerede betalt en høj pris i forhold til dit helbred, dit arbejds- og privatliv. Derfor er slutningen af din sygemelding ofte en kærkommen tid til at få taget dine prioriteter, vaner og måder at håndtere hverdagen på, op til revision, så du får skabt et fundament for en bedre og mere velfungerende hverdag end før du blev sygemeldt. Og for at sikre at du ikke får et tilbagefald i stress.

Igennem mere end 6 timers undervisning lærer du, hvad du skal gøre – skridt for skridt – for at komme bedst muligt igennem den sidste fase af din sygemelding med stress, hvordan du får lavet de justeringer og omprioriteringer du har brug for, samt taklet overgangen til dit arbejdsliv bedst muligt.


Hvem står bag?

Online forløbet er skabt af stressrådgiver og coach Stine Lundgaard, der har særligt fokus på at hjælpe stressramte. Hun har gennem de sidste 5 år hjulpet mennesker med at komme fri af stress, og har især erfaring med at rådgive sygemeldte med stress, både undervejs i en sygemelding og med at takle overgangen tilbage til at arbejde og genfinde et overskud igen.

Online forløbet er blevet til på baggrund af Stines erfaring med flere hundrede individuelle stressforløb, spørgeskemaundersøgelser samt faglige viden om stress. Som deltager i forløbet får du derfor en lang række af gennemprøvede, enkle og brugbare værktøjer, der virker når du implementerer dem i din dagligdag.


Du får direkte adgang til alt dette med det samme:

★ 3 undervisningsmoduler der er fulde af viden, brugbare værktøjer og øvelser. Hvert modul varer 60-70 minutter.

★ 3 optagelser af Q&A calls med spørgsmål og svar til øvelser og indhold på de 3 undervisningsmoduler. Her kan du lytte til spørgsmål til selve kursets moduler som tidligere deltagere har stillet, samt de svar jeg har givet dem.

★ Tjeklister og arbejdsark til hvert undervisningsmodul.

★ Over 5 timers ekstra materiale i form af bonusinterviews og ekstra øvelser.

★ Adgang til Facebook-gruppe. Når du tilmelder dig kurset har du – hvis du ønsker det – mulighed for at blive en del af en hemmelig FB-gruppe for tidligere deltagere på online kurset. Gruppens formål er især at I har et forum, hvor I kan fortsætte med at støtte hinanden i den videre proces med at integrere og fastholde nye stressfrie vaner. Jeg er tilgængelig i gruppen, så du har også mulighed for at stille spørgsmål specifikt til mig. Når du ønsker at blive tilmeldt gruppen, sender du mig en mail, så du kan blive medlem.

★ Fri adgang til alt kursusmaterialet fremadrettet. Alt materialet ligger tilgængeligt i et online forum som du har evigt adgang til.

* Se en uddybende beskrivelse af indholdet i kurset længere nede på siden.

* 100% tilfredshedsgaranti – hvis du ikke oplever at forløbet har levet op til dine forventninger eller hvis du ikke har fået de resultater ud af det som du ønsker, vil jeg med glæde refundere det du har betalt for forløbet. Læs mere om tilfredshedsgarantien længere nede.

* Læs ofte stillede spørgsmål til kurset længst nede på siden.

Din investering: kr. 1.999,- (+ moms hvis du er arbejdsgiver / selvstændig)

Kan også betales i 3 rater à kr. 667,- med en måneds mellemrum.

Klik her for at booke din plads på kurset.

Kurset indeholder:

✔ Modul 1: Din stress-værktøjskasse

✔ Optagelse af tidligere Q&A call til modul 1

✔ Modul 2: Bag om årsagerne til din stress

✔ Optagelse af tidligere Q&A call til modul 2

✔ Modul 3: Livet efter stress

✔ Optagelse af tidligere Q&A call til modul 3

Du får også øjeblikkelig adgang til:

✔ 3 optagelser af bonus Q&A calls. Her får du optagelser af 3 ekstra Q&A calls med en hel masse spørgsmål fra tidligere kursusdeltagere og mine svar på deres spørgsmål om problematikker om det at være ramt af alvorlig stress.

✔ Bonus lydfil med viden om, hvordan du skal forholde dig til de forskellige parter, der er involveret i din sygemelding. Jeg hjælper dig også til at forberede dig sådan, at dit samarbejde med de forskellige parter, bedst muligt kan blive en støtte for dig. De forskellige parter jeg gennemgår, er: 1) Din praktiserende læge, 2) Din arbejdsgiver – hvis du har sådan én, 3) Evt. din fagforening, 4) Din sagsbehandler på jobcentret, 5) Evt. din psykolog/stresscoach el.lign.

✔ Bonusinterview med Qigonginstruktør Vibeke Fraling om hvordan Qigong blev hendes vej ud af kronisk stress og fibromyalgi. Vibeke fortæller hvad Qigong er og hvordan du kan bruge det som et meget virkningsfuldt værktøj til at reducere stress. Du får samtidig, som ekstra bonus, 4 af Vibekes enkle qigong øvelser til at reducere stress som video eller lydfil. www.vibekefraling.dk

✔ Bonusinterview  med diætist, mentor og ernæringsekspert Christina Bendix om, hvilken type kost, der er god til at reducere og forebygge stress. Hun fortæller også om hvorfor mange ofte oplever at blive mere sultne på grund af stress, og f.eks. tager på, især på maven. Og hvordan du kan begynde – i små skridt –  at indføre nye stress-reducerende kostvaner. www.lyngbykostklinik.dk

✔ Bonusinterview med Karrierecoach Pia Markersen. Du får bl.a. indsigt i hvordan du bliver mere afklaret med, hvad du vil arbejdsmæssigt, og hvilke overvejelser du med fordel kan gøre dig, før du laver en forandring i dit arbejdsliv. Hun fortæller også om hvordan du helt konkret griber det an at lave et jobskifte, samt hvilke faldgruber du skal være særligt opmærksom på i den forbindelse. www.karrieretvivl.dk

✔ Bonusinterview med Anne, der tidligere har været sygemeldt med alvorlig stress og har deltaget i et stresscoachingforløb hos Stine i 2014. Hun fortæller om sin vej ud af et stresskollaps og hvad der skulle til, for hende, for at blive stressfri. Hun fortæller også om, hvordan hun har lagt sit arbejds- og familieliv om, og hvilke nye prioriteter hun har fået i sit liv i dag, modsat tidligere.

Alt bonus-materiale er optaget som mp3/audio/lydfil.

Hvordan foregår det rent praktisk?

Alle undervisningsmodulerne og Q&A-calls i forløbet foregår online. Det vil sige at du lytter til undervisningsmodulerne og Q&A-calls hjemme hos dig selv fra din computer, din Ipad, Iphone eller bærbare.

Alt kursusmaterialet frigives med det samme du tilmelder dig.

For at få mest muligt ud af kursusforløbet, anbefaler jeg at du tager et modul ad gangen, gerne med 1-2 ugers mellemrum mellem hvert modul. På den måde har du tid til at lave alle øvelserne samt evt. lytte til Q&A call’et der hører til modulet, inden du går videre til det næste modul.

OBS: Det er KUN når du laver alle øvelserne til modulerne, at du vil opleve at få det fulde udbytte af kurset, og få de forandringer der vil holde dig stressfri på den lange bane.

Hvad er fordelen ved et online forløb?

 • Du kan blive derhjemme i dine egne trygge omgivelser og lytte til modulerne når det passer bedst for dig.
 • Det er anonymt og det eneste det kræver er, at du lytter aktivt med og arbejder med de øvelser du får undervejs. Du undgår helt at skulle forholde dig visuelt til indtryk fra andre mennesker.
 • Forløbet er langt billigere end et individuelt forløb hos en stressrådgiver/stresscoach. Skulle du have brug for individuel støtte undervejs, har du mulighed for at tilkøbe individuelle sessioner over skype/tlf med 10% rabat fra du har tilmeldt dig og indtil 14 dage efter online forløbets afslutning.
 • Du kan deltage lige meget hvor i landet (eller udlandet) du befinder dig, og behøver ikke bruge tid og kræfter på transport.

Online forløbet er ISÆR til dig, der:

✔ Har været sygemeldt med stress et stykke tid, og føler dig klar til at sætte mere handling
på for at hjælpe din bedringsproces yderligere på vej.

✔ Savner konkrete, brugbare råd og værktøjer om hvordan du vender sikkert og godt tilbage til dit arbejdsliv uden at trække din sygemelding i langdrag.

✔ Tidligere har deltaget i et individuelt forløb hos en psykolog eller stresscoach, og synes du mangler ”det sidste” før du er klar til at vende tilbage på arbejdsmarkedet.

✔ Oplever en vis bedring i dine stress-symptomer, men alligevel ikke rigtigt formår at få skovlen under din stress.

✔ Gerne vil forebygge at du får et tilbagefald i stress.

Online forløbet egner sig IKKE for dig, som:

 • Lige er blevet sygemeldt med stress og som føler dig overvældet og ude af stand til pt. at gøre noget aktivt for at bedre din tilstand.
 • Oplever stor rastløshed og uro i kroppen, eller er så udmattet at du ikke kan overskue helt dagligdags aktiviteter som f.eks. at købe ind, lave mad eller hente børn.
 • Er stress-kollapset / har fået et stress-sammenbrud. Dette kræver først og fremmest akut, individuel hjælp. Når du er kommet længere i din bedrings-proces, vil dette forløb måske være relevant for dig.
 • Lider af depression, angst, PTSD eller andre psykiske lidelser.
 • Ønsker et quick fix/hurtig løsning på din stress problematik.
 • Ikke har overskud og/eller tid til at omsætte undervisning til handling. Kurset indeholder konkrete øvelser og redskaber, der KUN virker når du bruger dem i praksis.

Hvad siger tidligere deltagere?

Dorthe Oxgren: Stine fik mig til at forstå, hvad stress er, og hvordan man slipper af med stress igen!

Tak for et meget udbytterigt online stressforløb. Jeg har hele vejen igennem haft tillid til Stine, til trods for at jeg aldrig har mødt hende face to face. Jeg har ikke været i tvivl om, at hun har en dybtgående indsigt i, hvad stress er, ved hvordan vi havner i stress, og hvad der skal til for at komme ud af stressen igen.

Nogle af de ting Stine taler om på online forløbet har jeg hørt før, men hun har en eminent evne til at forklare det meget enkelt og tydeligt, hvilket betyder, man føler sig mødt og forstået. For mit vedkommende for første gang i mit sygdomsforløb.

Ved at deltage i online forløbet har jeg fået en større bevidsthed om, hvordan mit nervesystem fungerer, og hvordan det påvirker min nattesøvn og velbefindende i øvrigt. Det jeg især godt kunne lide ved forløbet var de tre undervisningsmoduler, samt at arbejde med selve øvelserne fra undervisningen. Undervisningsmodulerne kommer godt omkring de mange elementer i et stressforløb, og dér følte jeg mig virkelig mødt.

Det har også haft stor betydning for mig, at Stine rent faktisk ved en masse om stress. Der er så mange myter og misforståelser om, hvad man skal og ikke skal, hvad der er godt og ikke er godt. Og man kan nemt føle sig meget alene med alle sine underlige symptomer. Det var så dejligt at mærke, hun ved, hvad hun taler om, og at blive forstået.

Jeg har allerede anbefalet forløbet til andre. Det er min oplevelse at læger og psykologer har en helt anden tilgang til stress. Som coach er Stine meget hands on, hun kommer med konkrete råd og kan berolige. Formentlig fordi hun har set og hørt historierne før. / Dorthe Oxgren, journalist.


Louise: Der var flere af øvelserne som var øjenåbnere, og nu kan jeg tydeligt se at det ikke var noget under, at jeg fik stress…

Før jeg tilmeldte mig online forløbet, havde jeg været sygemeldt siden januar 2016 – altså et halvt års tid.

Online forløbet har gjort at jeg har fået et venligere forhold til mig selv, og en større accept af min situation. Jeg har også fået nogle “hands on” værktøjer til at bearbejde processen med stress. Og så har jeg fundet ind til grundene til, at jeg er endt med at få stress.

Derudover har én af øvelserne været medvirkende til at stoppe mit tankemylder om fremtiden og stoppe katastrofetankerne.

Samtidig føler jeg mig ikke alene omkring min situation, da Q&A calls har været med til, at jeg har fået øjnene op for, at der er andre, der er i samme situation som mig, og at mange andre med stress føler og har de samme tanker/bekymringer som mig.

Jeg vil helt sikkert anbefale forløbet til andre. Stine er super kompetent. Hun ved, hvad stress er og hvad der skal til for at komme igennem det. Hendes viden og professionelle tilgang får én til at føle sig i gode og trygge hænder. / Louise


Anonym: Jeg har virkelig følt, at Stine kendte til det, jeg oplever.

Online forløbet har givet mig mange gode tips, mentale billeder, huskeregler og øvelser som jeg bruger dagligt, og som hjælper mig til at huske at passe på mig selv og lytte til min krop. Jeg har i det hele taget lært mange konkrete ting om at håndtere stress, og samtidig fået en forståelse af, hvad der skete for mig da jeg blev syg af stress.

Det har også været godt med input/interviews fra andre. Og så er det helt fantastisk med de konkrete øvelser og tips til hverdagen med stress.

Man kommer ikke igennem stress uden en forståelse af, hvad der skaber stress, og hvad man gør for at undgå det. Stine fremlægger det på en tilgængelig og sympatisk måde.

Jeg har fået et langt større udbytte af Stines online kursus end af besøg hos læge/psykolog.

Det har helt bestemt været alle pengene værd! / Anonym


Anonym, læge, 49 år: Jeg har læst flere bøger om stress men fået mest ud af Stines informationer.

Jeg har deltaget i onlineforløbet ”Sygemeldt med stress – kom videre” i forbindelse med at vende tilbage i mit arbejde som praktiserende læge efter en sygemelding på fire måneder.

Forløbet har givet mig konkrete redskaber at arbejde med, og så har jeg erkendt, at det at blive stressfri er en lang proces. Jeg presser ikke helt så meget på mere for at jeg hurtigt skal være rask, idet jeg nu bedre forstår hvorfor det tager tid. Jeg har virkelig erkendt, at hele processen tager tid.

Jeg har samtidig fået en udvidet viden om stress, og jeg har lært mig selv bedre at kende samt fået redskaber til ”at takle mig selv“ fremover. Der er meget jeg kan bruge fra forløbet. Jeg er f.eks. blevet bevidst om hvilke aktiviteter der er gode for mig og som kan hjælpe mig ”tilbage på sporet”, når det er ved at bryde sammen for mig. Stine har også lært mig at forstå, hvad der sker når jeg laver negative tankemønstre, og hvad jeg kan gøre for at få stoppet dem.

At forløbet er online kan måske skræmme nogen. Men jeg vil sige, at det har været meget let at følge det, så jeg håber virkelig ikke at det vil holde nogen tilbage fra at tilmelde sig det.

Tusind tak for forløbet og tak fordi du gjorde det muligt.”

Mikael Jakobsen: Jeg synes især forløbet rammer plet når man er i sidste del af sin sygemelding med stress.

Jeg købte onlineforløbet på et tidspunkt hvor jeg var lidt nede i kulkælderen. Derfor tænkte jeg, at det skulle prøves af. Også selvom jeg måske ikke helt var der i processen, hvor onlineforløbet var tænkt. Der var jo trods alt gået næsten to år efter mit stress kollaps. Men måske kunne jeg bruge noget. Derfor købte jeg det.

Jeg har lyttet det igennem et par gange, og bruger mange små råd bl.a. om at være langsom og tænke på mig selv. Det er svært, men det går. Jeg har ikke fået lavet alle øvelserne. Men selv om øvelserne er vigtige, så kan man altså godt få et stort udbytte af onlineforløbet uden at være specielt aktiv med dem.

For mit vedkommende har især den sidste del af forløbet været godt i forhold til at få råd og viden om hvordan jeg konkret håndterer opstarten af mit arbejde. Samtidig er det at høre, at andre har det nøjagtig som en selv faktisk en opmuntring – hvis man kan tillade sig at skrive det. / Mikael Jakobsen, Lærer


Lisbeth: Det er rigtig godt, at forløbet var tilgængeligt med det samme jeg tilmeldte mig, så havde jeg noget at gå i gang med…

Da jeg tilmeldte mig online kurset, var jeg usikker på om jeg var for langt i min tilbagevenden på mit arbejde til at få noget ud af kurset. Men jeg ville gerne prøve det af og prisen var overkommelig så derfor tilmeldte jeg mig.

Undervisningsmodulerne var meget informative og Stine har en behagelig stemme. Ud over undervisningsmodulerne, er bonus-interviewne super gode fordi de dækker andre aspekter i livet, der har betydning for at undgå stress, f.eks. om kost, motion, søvn og Qigong samt eksempler på andres stress forløb.

Q&A-call’s var også gode fordi jeg kom i tanke om spørgsmål undervejs i forløbet, og jeg blev inspireret af de andre deltagere på kurset.

Undervejs i kurset er jeg blevet opmærksom på, hvor vigtigt det er at passe på mig selv og prioritere mit energi forbrug med hård hånd, og hvordan jeg gør det. Også selvom det nogle gange er svært.

At det tager såååå lang tid at blive robust synes jeg er svært at acceptere, så derfor har kurset været rigtig godt til at minde mig om, at jeg ikke skal kaste mig over for meget.

Jeg synes online kurset opfylder et behov ud over de råd, der findes gratis på nettet OG som samtidig ikke er et individuelt coaching forløb som mange ikke har mulighed for at købe med mindre de har en arbejdsgiver, der vil betale. Jeg vil helt klart anbefale det til kolleger, i min rolle som tillidsrepræsentant.” Lisbeth, tillidsrepræsentant.


Tina: Fordi dette forløb er online, kan man sidde for sig selv, og har god tid til at arbejde med de forskellige øvelser, og kan vende tilbage til dem igen og igen, hvis man har brug for det.

Før jeg tilmeldte mig online forløbet, var jeg usikker på, hvorvidt det ville kunne hjælpe mig. Og om jeg kunne overskue at følge det og lave øvelserne. Nu hvor jeg har gennemført det, har jeg et meget klart billede af mine stresssymptomer, og jeg er begyndt at tage tingene meget mere afslappet.

Via undervisningsmodulerne har jeg fået en række konkrete øvelser, der både er små og overskuelige, og som samtidig har været med til at give mig nogle rigtig gode indsigter.

Ved at gennemgå øvelserne er jeg blevet i stand til at gøre tingene langsomt, slappe mere af og lave ting, jeg nyder. Jeg har samtidig fået fokus på at prioritere benhårdt, hvordan jeg bruger min tid. Jeg er mor til to små børn, og da jeg samtidig har et nyt arbejde, så er der kun få timer i døgnet, hvor jeg ‘selv kan bestemme’.

Øvelsen med at håndtere negative tanker, har lært mig at tage tingene mere som de kommer, og ikke bekymre mig for meget. Og så er jeg blevet mere bevidst om, at jeg ikke stresser over ting, som jeg ikke kan ændre på. Alt kan hurtig virke uoverskueligt, når jeg glemmer det.

Jeg har allerede anbefalet forløbet til andre. / Tina

Din investering:

Kr. 1.999,- / Betalingen kan også deles op i 3 rater à kr. 667,- fordelt over 3 måneder

Ja tak, giv mig adgang til kurset nu.

OBS: Når du køber adgang til kurset er materialet kun til privat, personlig brug og må ikke deles med andre, ej heller kopieres eller bruges til fx undervisning.


Hvad indeholder online forløbet “Sygemeldt med stress – kom videre” helt præcist?

I modul 1 “Din stress-værktøjskasse”, lærer du:

★ Hvordan du skaber et stress-mindset, der hjælper dig med at holde dig stressfri her & nu og på den længere bane.★ At sætte realistiske forventninger til dig selv, din familie og din arbejdsplads undervejs i din sygemelding. Du lærer hvad der er normale reaktioner og behov når man er sygemeldt med stress. Og hvad du skal sørge for at få meldt ud til din arbejdsplads, din familie og din omgangskreds.

★ Hvad du skal gøre fra A-Z for at forbedre din søvnkvalitet. Din søvn er noget af det vigtigste at have på plads for at kunne genvinde dit overskud, og den skal være blevet mærkbart bedre før du genoptager dit arbejde.

★ 2 effektive værktøjer til at sænke (og forebygge) stress. Du lærer hvordan du – på en overskuelig måde – bliver mere opmærksom på dine stress symptomer og hvad du skal gøre for at sænke dem yderligere.

★ Hvordan du får lavet en struktur i løbet af din dag, der giver mening for dig, så du undgår at føle at tiden ”bare går” uden at du bruger den optimalt.

★ En øvelse i, hvordan du bedst bruger din energi, så du ikke overforbruger af din energi og derved kommer til at trække din sygemelding i langdrag.


I modul 2 “Bag om årsagen til din stress”, lærer du:

★ Hvad det vil sige at have arbejdsrelateret stress, og hvorfor det aldrig KUN er din skyld.

★ Hvordan du kommer i gang med – på en overskuelig måde – at forandre de årsager til stress som du har indflydelse på. OG hvad du gør med de årsager til stress, som du ikke kan forandre (lige nu).

★ Hvordan du håndterer dårlig samvittighed og skyldfølelse overfor din arbejdsplads og familie – noget som ellers kan være med til at fastholde dig i stress.

★ På hvilke måder du er medskaber af din stress situation, og hvad du kan gøre for at ændre det.

★ Hvordan personlige egenskaber som f.eks. “langsom, tålmodig, doven, svag og egoistisk” kan være en hjælp til at reducere og forebygge stress. Du lærer også hvordan du kan tage disse sider af din personlighed mere til dig og begynde at bruge dem mere i din dagligdag.

★ Hvad du kan gøre for at håndtere negative tanker & følelser konstruktivt, og derved sænke stress.

★ Hvordan du håndterer frygt for, at det du har været igennem kommer til at ske igen. Vi arbejder med, hvordan du undgår at skabe yderligere stress inden i dig, hver gang du tænker på din fortid eller din fremtid.


I modul 3 “Livet efter stress”, lærer du:

★ Hvilke livsværdier, der er vigtige for dig nu, og hvordan du efterlever dem i din hverdag.

★ Hvilke nye prioriteter og justeringer du har brug for at lave, så du får en bedre hverdag end før du blev sygemeldt.

★ Hvordan du ved om og hvornår du er klar til at starte i arbejde igen.

★ Hvad du kan forvente og IKKE forvente af dig selv i forbindelse med din opstart i arbejde.

★ Hvordan du skridt for skridt skal gribe det an med at starte i arbejde efter stress, både i forhold til arbejdsopgaver, arbejdstid og kommunikation med din leder.

★ Hvad du kan gøre og skal tage højde for, hvis din arbejdsgiver IKKE er lydhør overfor dine behov og ønsker i forbindelse med at genoptage dit arbejde.

★ Hvordan du fortsat integrerer og fastholder dine nye stress-reducerende vaner, prioriteter og værktøjer fremadrettet.

★ Hvad du skal være særligt opmærksom på hvis du er ledig, og hvorfor det adskiller sig fra at skulle tilbage på en kendt arbejdsplads.

★ Hvad du kan gøre, hvis du bærer på sorg, vrede eller afmagt i kølvandet på at være blevet opsagt undervejs i din sygemelding.


Ofte stillede spørgsmål:

Hvornår i min sygemelding er det bedst at deltage?

Det vil afhænge af, hvor hårdt du er ramt af stress. Som udgangspunkt er det IKKE når du lige er blevet sygemeldt. Her vil det være bedst at gå i et individuelt forløb hos en psykolog eller stresscoach. Så længe du oplever stor uro og rastløshed eller udmattelse og ikke kan overskue ret meget, er det for tidligt at deltage i dette forløb.

Det bedste tidspunkt er når du er midtvejs eller i slutningen af din sygemelding. Dvs. at du oplever at have fået bugt med de værste stress-symptomer og er begyndt at opleve mere ro i dit system. Du vil også mærke et begyndende mod på, at nu skal der til at ske lidt mere, således at du rykker dig nærmere din raskmelding.

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte mig på mail@stinelundgaard.com eller mobil: 2536 1280 så kan jeg hjælpe dig med at afklare om du er klar til at deltage i forløbet.


Jeg er delvist raskmeldt – giver det mening at deltage?

Det giver god mening at deltage, hvis:

 • Du endnu ikke helt har fået skovlen under dine stress-symptomer.
 • Du er nervøs for at få et tilbagefald i stress, og gerne vil forebygge at det sker.
 • Du oplever at det er svært at være delvist tilbage i arbejde og har brug for mere støtte omkring det.

Kan jeg deltage i online forløbet og samtidig gå hos min psykolog, eller er det bedre at adskille det?

Hvis du lige er startet i et forløb hos en psykolog, vil det oftest være en god idé udelukkende at koncentrere dig om det. Så kan du altid, når du er lidt længere i din bedringsproces, gøre brug af dette forløb, hvis du mangler noget ekstra støtte og værktøjer.


Hvor lang tid skal jeg afsætte om ugen til at arbejde med kurset?

Modulerne er fulde af viden, opgaver, øvelser og værktøjer, som tager tid at implementere. Du skal som minimum afsætte halvanden time til gennemlytning af hvert modul eller, samt regne med minimum 2-3 timers hjemmearbejde pr. undervisnings-modul.


Hvordan kan jeg være sikker på, at et online forløb virker lige så godt som et forløb face-to-face?

Det er min erfaring at et onlineforløb giver lige så stor værdi som et kursus der foregår face-2-face.

Faktisk fortæller mange stressramte at det giver mere ro og fokus at deltage i et online forløb fordi de skal forholde sig til færre indtryk. Man kan i stedet sidde i sine egne, rolige og trygge omgivelser, og behøver ikke bruge energi på at skulle ”ud i verden” med transportmidler. Og så kan du selv passe det ind tidsmæssigt, hvornår du lytter til undervisningen.


 Hvad skal jeg anskaffe mig for at følge forløbet?

Det eneste du har brug for er en notesbog/dagbog du kan skrive notater i. Og så naturligvis at du har adgang til en computer/telefon hvorfra du kan lytte til modulerne. Det vil også være en god idé at printe arbejdsarkene ud til hvert undervisningsmodul.


Kan jeg købe kurset til mine medarbejdere?

Ja, det kan du godt. Én tilmelding gælder kun for 1 medarbejders adgang til materialet. Du kan altså ikke købe adgang til 1 kursus og bruge det til flere af dine medarbejdere.

Kontakt mig endelig, hvis din arbejdsgiver ønsker at betale for kurset, eller hvis du som leder eller virksomhedsejer ønsker at købe kurset til en eller flere medarbejdere i din virksomhed/organisation, og har spørgsmål til dette.


Hvad hvis jeg fortryder min tilmelding?

Du har ifølge købeloven 14 dage (fra købsdato) til at fortryde et køb.

Efter 14 dage er din tilmelding bindende, og du har derfor ikke mulighed for at fortryde din tilmelding, og hæfter for betaling af det fulde forløb.

Rate betaling er ligeledes bindende på samme vilkår, og kan ikke afbrydes efter de 14 dages fortrydelsesret.


100% tilfredshedsgaranti – min personlige garanti til dig.

Jeg har stor respekt for mennesker, der investerer i deres helbred og er villig til at gøre en oprigtig indsats for at skabe positive forandringer i deres liv. Derfor er jeg på ingen måde interesseret i at modtage penge fra en utilfreds kunde. Det er mit helt oprigtige ønske at hjælpe dig med at komme nærmere en raskmelding.

Derfor tilbyder jeg dig 100% tilfredshedsgaranti i op til 8 uger efter at du har købt forløbet. Hvis du ikke har oplevet nogen som helst resultater (efter at du har lyttet til de 3 undervisnings-moduler, har lyttet til de 3 Q&A calls, har arbejdet med alle øvelser i kurset, og udfyldt arbejdsarkene, samt lyttet til bonus-interviews), så vil jeg med glæde refundere din investering. Det eneste du skal gøre er at sende mig en kopi af dine udfyldte arbejdsark.

Når du har gennemgået hele online forløbet har du:

✔ Grundlæggende viden om hvad stress er, hvordan stress udvikler sig og påvirker din krop
og hjerne.

✔ En lang række konkrete og brugbare værktøjer og øvelser til at reducere og forebygge stress som du kan plukke af alt efter det du har brug for.

✔ En realistisk forventning til hvor lang tid du kan forvente det ca. tager at få det bedre, OG
hvad du kan gøre for at reducere stress symptomer som f.eks. dårlig søvn, at have let til tårer, manglende socialt overskud og hukommelsesbesvær.

✔ Viden om, hvad der er den allerstørste årsag til at sygemeldte med stress – uden at ville det – kommer til at trække deres sygemelding i langdrag. Og du vil vide, hvad du skal gøre for at undgå at gå i denne fælde.

✔ En tydelig forståelse af hvor stress kommer fra i dit liv og hvor længe du egentligt har været stresset.

✔ Viden om præcis hvordan du takler overgangen fra at være sygemeldt til at genoptage dit arbejdsliv helt eller delvist.

✔ Redskaber til at forebygge at du får et tilbagefald i stress.

✔ Overblik over, hvad du har lært af dine sygemelding, og hvordan du sikrer at du IKKE glemmer det, du har lært når hverdagen kører derudaf igen.

Ja tak – tilmeld mig kurset nu.

Er du sygemeldt med stress?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få et minikursus, der lærer dig at komme godt igennem stress. Afmeld dig igen med et enkelt klik.